Hörmətli Adnan Oktarın Tempo telekanalındakı canlı müsahibəsi, 10 mart 2009-cu il.

Adnan Oktar: İnsanların böyük hissəsi ruhlarındakı sevgini öldürüblər. Birkərə ölünü, yəni ruhlarındakı ölünü diriltməlidirlər; o sevgini ortaya çıxartmalıdırlar. Lakin əsas məsələ, Allah sevgisinin insanı əhatə etməsidir, Allah qorxusunun insanı əhatə etməsidir. Allah sevgisinə nail olan insan dünyanın bütün gözəlliklərinə də nail olar, axirətin də bütün gözəlliklərinə nail olar. Allahın rizasını qazandıqdan sonra artıq insanın ağlı Allahın ağlına bağlanmış olar. Artıq o insanı Allah idarə edər, yəni o insan şeytanın idarəsindən çıxar. Qəlbini və könülünü tamamilə Allaha təslim edən, artıq tamamilə Allahın rəhbərliyinə keçmiş olar. Belə insan həmişə dərinliyi, xoşbəxtliyi və gözəlliyi yaşayar... Allah sevgisiylə yaşanılan sevgi, Allah sevgisiylə olan yaxınlıq, halalı ilə olan yaxınlıq qətiyyən bezginlik yaratmaz, əksinə getdikcə artan dərinlikdə bir istək, sevgi və məhəbbət meydana gətirər. Hər dəfə daha artar, normalda klassik qadınlar bilərlər, onların bal ayıları vardır, çox qısa davam edər, ondan sonra kişi ondan iyrənər və soyuyar. Lakin mömində isə, əksinə o bal ayıları təkrarlanan bal ayılarına çevrilər. Hər dəfə hər ay daha artan bir sevgi, istək və məhəbbət duyarlar. Bu Allahın onlara olan lütfüdür, Allahın onlara verdiyi nemətdir. Bu cənnətdə də belə olacaq və dünyada da bu şəkildədir. Bu yalnız möminlərə məxsusdur, Allaha inananlara məxsus üstün gözəllik və nemətdir.