Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar telekanalındakı canlı müsahibəsi, 12 fevral 2009-cu il.

Adnan Oktar: Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xanımları, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə çox aşiqdilər. Onu çox sevirdilər. Allahın təcəllisi kimi görürdülər. Allah rizası üçün evlənmişdilər. Bir də özünü Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə bağışlayan qadınlar vardı. Allah üçün özünü bağışlayanlar vardı. Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “3 şey mənə sevdirildi” deyir. Gözəl qoxu, qadınlar və namaz deyir, dünyanın nemətləri olaraq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox həyat yoldaşlarına çox düşkündü, çox sevgi dolu idi. Onları Allahın təcəllisi kimi görürdü. Onlar da Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-da Allahın təcəllilərini görürdülər. Çox böyük nemət idi və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yanında çox gözəl yetişdilər. Lakin bəzi həyat yoldaşlarının, budur, Təhrim surəsində var, bəzi xətalı rəftarları olub, onlara bəzi şeyləri gizli saxlamalarını söyləyib, onlar da gedib çatdırıblar, şeytandan Allaha sığınıram; "sənə bunu kim söylədi" deyir, həyat yoldaşı, O da: "Hər şeydən xəbəri olan, yəni Allah mənə söylədi" deyir. Lakin bəzi ayələrdən də, yenə bəzi həyat yoldaşlarının Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i bir qədər incitdikləri aydın olur. Şeytandan Allaha sığınıram: "Əgər siz dünyanın bərbəzəyini istəyirsinizsə, gəlin sizi gözəl tərzdə sərbəst buraxım" deyir. Ayə: "Yox, əgər Allahı, Onun Elçisini və Onun yolunda mübarizə aparmağı istəyirsinizsə" deyə davam edir. Səbir edin, davam edin tərzində belə bir xəbərdarlıq var...


Hz. Aişə görünməmiş dərəcədə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə düşkün idi və onu həddinən artıq sevirdi, çox güclü sevirdi. Bildiyiniz kimi gənc yaşında evləndi, kiçik yaşda evlənmişdi, lakin ümumiyyətlə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yanında olmaq, ona xidmət etmək həyat yoldaşları üçün, olduqca böyük nemətdir. Ondan həm elm, həm də feyz alırdılar. Eləcə də, onun sevgisini yaşayırdılar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ehtirası çox yaxşı bilən bir insandı. Dərinliyi çox gözəl bilən bir insandı. Bir də Peyğəmbərimiz (s.ə.v) super yaraşıqlı idi, bildiyiniz kimi qara gözlü idi. İri cüssəli, geniş çiyinli və aslan kimi idi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in saçları uzun idi, ortadan ayrılmış idi, hərdənbir onları hörürdü.
Gözləri sürməli, qara saqqallı, qara saçlı idi. Vəfatına yaxın vaxtadək saçlarında çox az ağ tük vardı. 63 yaşında belə saçında çox nadir ağ tük vardı. Bu da bir möcüzədir yəni, maşaAllah. Müşk kimi iy gəlirdi, həmişə gül qoxusu gəlirdi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən. Onun, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in, kürəyində hz. Mehdi (ə.s) da olduğu kimi möhür işarəsi vardı. Bu genetik yolla Mehdiyə qədər gəlib çıxmışdır. Allahın hikməti, Allahın vəsiləsi, genetiki Allah vəsilə edir. Ta Axırzamanda onun övladlarından hz. Mehdinin kürəyində çıxır, eynilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də olduğu kimi.

 

Bir də Peyğəmbərimiz (s.ə.v) olduqca qüvvətli idi. Pəhləvan idi, onu, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i məğlub edən tapılmırdı, yəni tutduğu hər insanı məğlub edirdi, maşaAllah. Zarafatcıl idi, çox zarafat edən, lakin gözəl, belə hikmətli zarafatlar edən bir insan idi. Qadın nemətini ən gözəl yaşayan ən dərinliyi ilə yaşayan insan idi. Qadınların gözəlliyinin haqqını tam verən insan idi. Həyat yoldaşlarının gözəlliyini çox yaxşı qavrayan, onlarda Allahın təcəllisini görən bir insan idi.