Hörmət, bir insanın digərinə olan sevgisinin və ona verdiyi dəyərin mühüm əlamətidir. Qarşısındakı insanda gördüyü gözəl xüsusiyyətlər, insanın normal olaraq ona qarşı dərin hörmət hissi bəsləməsini təmin edər. Lakin bilinməlidir ki, bu gözəl xüsusiyyətlər ancaq Quran əxlaqının yaşanmasıyla yarana bilir. Çünki kamil və etibarlı şəxsiyyət və şərtlərə görə dəyişməyən gözəl əxlaq xüsusiyyətləri, ancaq Allah qorxusu ilə qazanıla bilir.


Əlbəttə ki, cahil cəmiyyətdə də məlum hörmət məhfumu var. Lakin bu hörmət məhfumu yanlış təməllər üzərində qurulmuşdur. Cahil meyarlar əsasında yaşayan insanlar bəzi mövzularda özlərindən daha üstün olduğunu düşündükləri insanlara qarşı hörmət bəsləyərlər. Bir insanın daha zəngin, daha etibarlı, daha ehtişamlı və ya karyera cəhətdən daha yuxarı səviyyədə olması cahil meyarlar baxımından hörmət göstərmə səbəbidir. Lakin cahil insanların hörmət anlayışında bu insanların hansı əxlaqa sahib olduqlarının, insanlar üçün hansı faydalı işlər gördüklərinin, ətraflarındakı insanlara qarşı necə rəftarlar göstərdiklərinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.


Zənginliyini və ya şöhrətini pis yollardan, çirkli işlərdən də qazanmış olsa, bu insan yenə də cəmiyyətin bəzi təbəqələri tərəfindən hörmətlə qarşılana bilər. Lakin bu, həqiqi hörmət deyil. Bəzi insanlar bir çox məsələdə olduğu kimi, bu məsələdə də yenə qarşılarındakı insanlardan ən çox mənfəəti əldə edə bilmək üçün onlara saxta hörmət göstərirlər. Əslində isə, nə qarşılarındakı insana həqiqi mənada dəyər verir, nə də özləri hörmət görürlər.


Kitabın əvvəlindən etibarən ciddi şəkildə üzərində dayanıldığı kimi, inkar içində olmalarından ötrü, bu insanlar bir insanın sahib olduğu gözəl əxlaq xüsusiyyətlərini, incə ağıl əlamətlərini və ya üstün istiqamətlərini lazımınca görə bilməz, onun seviləcək tərəflərini layiqincə qavraya bilməzlər. Bundan ötrü də, ürəklərində normal sevgi, heyranlıq və hörmət hissi yaranmaz. Əksinə xoşlamadıqları bir insana qarşı sırf mənfəət əldə edə bilmək üçün, hörmət göstərmək məcburiyyətində qalmaları onları qəzəbləndirər. Çünki din əxlaqı yaşanmadığı təqdirdə insanların bir çoxu, həmişə ən üstün olanın, ən çox hörmət bəslənilənin, hörmət göstərilənin özləri olmasını istəyərlər. Son sözü həmişə özləri söyləməyi və insanları idarə edən insan olmağı arzulayırlar. Həmçinin qısa müddətli də olsa, başqa biri üçün nəfslərinin bu istəyindən güzəştə getmək qürurlarına çox ağır gələr.


Burada diqqət çəkən məqam isə, süni olaraq hörmət göstərilən tərəfin də bu vəziyyətdən xəbərdar olmasıdır. Özünə qarşı həqiqi mənada hörmət göstərilmədiyindən xəbərdardır. Lakin o da əlindəki maddi imkandan istifadə edərək əldə etdiyi bu süni rəftardan lazımınca istifadə edə bilmək üçün, bunu anlamazlıqdan gələr.


Görüldüyü kimi, cahil cəmiyyətlərdə olduqca səmimiyyətsiz bir sistem hakimdir. Müsəlmanlar isə bir-birlərini, gördükləri gözəl əxlaq xüsusiyyətlərinə görə sevdikləri üçün hörmətləri də daimi olar. Bu hörmətli rəftar eyni zamanda Allahın onlara Quranla bildirdiyi bir əmrdir. İman sahibləri Allahın rizasını qazanmaq üçün bu gözəl əxlaqı səmimi şəkildə yaşamalı olduqlarını bilərlər. Süni hörməti Allah Qatında da xoş qarşılanmadığını, Allahın qəlblərindəkinə görə özlərinə qarşılıq verəcəyini bilərək hərəkət edərlər.
Cahil cəmiyyətlərdə isə, bu saxta hörmət anlayışından savayı insanların bir-birlərinə qarşı hörmətli rəftar nümayiş etdirdiklərinə elə də rast gəlinə bilməz. Bəzi insanlar illərlə hər cür çətinliyə sinə gərərək özlərini böyüdən analarına və atalarına qarşı da olduqca hörmətsiz rəftarlar nümayiş etdirə bilirlər. Bəziləri isə, küçədən keçərkən rastlaşdıqları yaşlı birinə qarşı hörmətsizlik edə bilirlər. Onların yaşlılıq və ya xəstəlik kimi səbəblərdən qaynaqlanan qüsurlarını lağa qoya bilir, onları narahat edəcək rəftarlar nümayiş etdirə bilir və lazımi hörməti göstərməyə bilirlər.


Halbuki Allah Quranın bir çox ayəsində möminlərə, yolda qalana, yoxsula, əsirə, ata-anaya, yetimə, möhtac olana həmişə yaxşı davranmağı, şəfqətli və rəhmli rəftar göstərmələrini nəsihət edir. Bundan ötrü də, yaşlılara hörmət etmək, ata-anaya möhtac və aciz vəziyyətə düşdükləri vaxt, "uf" belə deməyəcək qədər hörmətli rəftar nümayiş etdirmək möminlərin mühüm xüsusiyyətlərindəndir. Allah Quranda möminlərə belə əmr edir:

 

Rəbbin yalnız Ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalıq yaşına dolarsa, onlara: "Uf!" belə demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə! (İsra surəsi, 23)

 

Allaha ibadət edin və heç bir şeyi Ona şərik qoşmayın! Valideynlərə, yaxın qohumlara, yetimlərə, kasıblara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yol yoldaşına, yolda qalana və sahib olduğunuz kölə və kənizlərə yaxşılıq edin! Həqiqətən, Allah lovğalıq edənləri və özünü öyənləri sevmir. (Nisa surəsi, 36)