Hörmətli Adnan Oktarın Tempo telekanalındakı canlı müsahibəsi, 3 fevral 2009-cu il.

Adnan Oktar: Bir qadını ən gözəl edən şey ağılıdır, yəni çox ağıllı bir qadın insanı ovsunlayar, fövqəladə gücə sahib olar. Əgər bir sirr istəyirlərsə, mən onlara ən yaxşı sirri verirəm, yəni çox imanlı, Allahdan çox qorxan, çox çox ağıllı qadın ağıllı bir kişini ovsunlayar, yəni fövqəladə təsir gücü olar, yəni təxmin, təxəyyül edilə bilməyəcək, insanın ruhunu çox güclü sarsıdan gücə sahib olar həmin qadın. Həmçinin böyük güc sahibidir və bu gücündən ötrü də, Allaha həmd etməlidir, olduqca təsir edicidir. Ağıllı bir qadının da hər şeyi gözəl olar, yəni zahiri görkəmi də gözəl olar, Allah zahiri görkəmini də gözəlləşdirər, dərisini də gözəlləşdirər, hər şeyini gözəlləşdirər. Bu qəti Allahın qanunudur, mütləq olan bir şeydir, bunu yaşayan hər kəs görər. Eynilə ağıllı bir qadın, çox ağıllı bir qadın da, çox ağıllı bir kişidən fövqəladə təsirlənər, əgər bir sirr öyrənmək istəyirlərsə bunu söyləyim, həmin kişi də onları sanki ovsunlayar, yəni olduqca fövqəladə gücün ruhunu, ağlını hiss edər qadın o zaman, yəni sanki gözlərindən bir-birlərinin bədəninə girər qadın və kişi, olduqca təsirlənərlər, Allahın möcüzəsidir bu. Lakin ağıllı həqiqətən ağıllı insanlara məxsus bir xüsusiyyətdir bu. Bunu dinsizlər qətiyyən anlaya bilməzlər, təsvir etsəniz də anlaya bilməzlər, bunu itirmiş olmağın onlara verdiyi əzabı da hiss edəcək deyildirlər, çünki onsuz da ruhsuzluqdan, yəni bu dərinliyi qavraya bilməməkdən, boşluqdan sanki ruhları yanar, qovrular. Onu belə hiss edə bilməyəcək vəziyyətdədirlər, yəni təsvir etsən də anlamazlar. Lakin dindarlar üçün, Allahın bu cür xüsusi sirri var və möcüzədir bu, məsələn, bilinməyən insanların bilmədiyi bir möcüzədir bu. İnsan ancaq bununla gözəl olar, lakin gözəl olmaq üçün iman gətirilməz, iman gətirdiyi üçün insan çox gözəl olar. Yəni səmimi qadın olduqca valehedicidir, çünki birkərə yalan danışmaz, yalan danışan qadın çox xoşagəlməzdir. Yəni bir insan yalan danışan bir qadınla əlaqə yarada bilməz. Səmimi olmayan, yəni üzündə maska gəzdirən bir qadın da çox xoşagəlməzdir, yəni çox gözəl də ola bilər, yəni zahiri görkəmi olduqca gözəl ola bilər, lakin insanın ruhunda ət təsiri yaradar, yəni qəssabdakı ətlə eyni mövqedə olar, heç bir təsir yaratmaz, donuq ət parçası olar. Təsir, o qadın adlı şey, onun içindəki o ruh və gücdür, yəni xüsusi elektrikə sahibdir, ona qadın deyilər. O da ancaq çox böyük ağılla, böyük səmimiyyətlə və düzgünlüklə ortaya çıxar. Yəni düz danışan bir kişi ilə, dürüst olan bir qadın bir yerdə olduqlarında bundan görünməmiş zövq alarlar. Lakin hər ikisi də yalançıdırsa, hər ikisi də oyun oynayırsa, belə ki, mən kinofilmlərdə, televiziyada bunu çox görürəm, yəni saxta sevgilər, saxta oyunlar olduqca alçaldıcı və çox əziyyət vericidir. Məsələn, qadının qarşısında diz çökür əlində çiçəklə, dizində mətnlə ona yalvarır, bu, tam rüsvayçılıq və əzabdır, yəni qadın nifrət edər, belə süni, uşaq kimi və ağılsız hərəkət edənlərdən nifrət edər, lakin hiss etdirməz və ya bunu anlamazlıqdan gələr, o da ağılsız hərəkətlər edər, o da gözü yaşarırmış kimi edər, yəni çox pis tamaşa oynanılar hər kəsin canı yanar, amma bu pis tamaşa beləcə davam edər...